Afgørelsesdatabase – Definition og forklaring

Afgørelsesdatabasen er en database som skattestyrelsen har. Den offentligører alle afgørelser i sager om moms, told og afgifter. Her kan du gå ind og søge efter retningsgivense afgørelser og se om noget passer på den dag du i forvejen sidder med.

En afgørelsesdatabase er blot en sammensætning af ordene afgørelse som betyder “at tage en beslutning om noget man er i tvivl om eller der er uenighed om” og en database er en organiseret mængde data som ofte er gemt elektronisk. Det er derfor ikke noget nyt i ordet “afgørelsesdatabase” men blot et nemt ord som Skat bruger til at vise danskerne hvor de kan få svar på det hele.

Du kan besøge Skatteankestyrelsen her, og også bruge et link videre til afgørelsesdatabasen.

Bemærk at denne hjemmeside er privat og har intet med Skat at gøre. Det er udelukkende en oplysende hjemmeside.